V lanskoletnem blog prispevku »Alarmni sistem ABUS za stanovanje, hišo ali pisarno« sem predstavil osnovne funkcije in komponente alarmnega sistema ABUS Secvest 2WAY.

V nadaljevanju predstavljam tehnično rešitev za manjši stanovanjski apartma z izbiro vseh potrebnih komponent ABUS Secvest 2WAY alarmnega sistema. Izbira komponent in tehnična rešitev je narejena na osnovi pogovora in tehničnega predogleda lokacije pri stranki ter tloris načrta stanovanjskega apartmaja.

Pri načrtovanju in izdelavi projektne ponudbe za alarmne in videonadzorne sisteme vedno upoštevamo priporočila in standarde našega poslovnega partnerja ABUS. Podjetje BONA DEA d.o.o. je uradni partner za alarmne in videonadzorne sisteme proizvajalca ABUS Security-Center GmbH & Co. KG. Naše potencialne stranke imajo na voljo dve možnosti izbire za izdelavo projektne ponudbe:

  1. Tehnično svetovanje in predogled lokacije pri stranki. Za najbolj kvalitetno načrtovanje priporočamo osebni obisk našega strokovnjaka na lokaciji kjer bi stranka rada vzpostavila tehnično varovanje z alarmnim ali videonadzornim sistemom. Na tehničnem predogledu lokacije se seznanimo z zahtevami in pričakovanji stranke ter jo seznanimo z možnimi tehničnimi rešitvami. Po uspešno opravljenem obisku izdelamo končno projektno ponudbo elektronskega varovanja z ABUS alarmnim ali videonadzornim sistemom. Storitev tehničnega svetovanja in predogleda lokacije pri stranki zaračunamo po veljavnem ceniku storitev v višini 70 EUR, ki že vključuje DDV. Stranki dodatno zaračunamo samo potne stroške – kilometrino. V primeru odločitve stranke za nakup alarmnega ali videonadzornega sistema ABUS v našem podjetju krijemo stroške tehničnega svetovanja (razen potnih stroškov) in jih odštejemo v višini 100% od končnega zneska nakupa.
  2. Izdelava projektne prodajne ponudbe na osnovi poslanih dokumentov. Za izdelavo brezplačne projektne ponudbe nam mora stranka poslati tloris načrt objekta kjer želi vzpostaviti tehnično varovanje z alarmnim ali videonadzornim sistemom. Po preučitvi tlorisa stranki zastavimo dodatna vprašanja tako, da lahko pripravimo kvalitetno ponudbo. Ob izdelavi projektne ponudbe na osnovi poslanih dokumentov dopuščamo možnost, da s kakšno zadevo ne bomo seznanjeni kot bi bili ob osebnem tehničnem svetovanju in predogledu lokacije pri stranki. V takih primerih se lahko dogodi da bo ob instalaciji potrebna dodatna komponenta sistema ali pa bo spremenjena tehnična storitev inštalacije kar lahko nepredvidoma podraži investicijo.

 

Tehnično svetovanje in predogled lokacije pri stranki

Na osnovi tehničnega predogleda, preučitve tlorisnega načrta in na osnovi pogovora s stranko se seznanimo kakšne so njene konkretne zahteve in pričakovanja. Vsem našim strankam predstavimo možne tehnične rešitve, prediskutiramo njihove zahteve in pričakovanja ter obdelamo vsa varnostna vprašanja od profila stanovalcev, pomožnega osebja, obiskovalcev, okolice itd.

V primeru katerega obravnavamo v nadaljevanju blog prispevka smo se ob našem obisku seznanili, da gre za manjši stanovanjski apartma v pritlični stavbi v kateri prebiva 4-članska družina z dvema osnovnošolskima otrokoma. Stranka bi rada stanovanjski objekt tehnično zavarovala z alarmnim ali videonadzornim sistemom pred vlomilci v času odsotnosti, ko sta oba starša v službi in otroka v šoli ter v času daljše odsotnosti družine od doma. S stranko smo podrobno prediskutirali alarmne in videonadzorne sisteme predvsem katere so prednosti ali slabosti obeh sistemov. Tako smo skupaj prišli do končne ugotovitve, da za tehnično varovanje objekta sta primerni obe rešitvi v kolikor sta inštalirani v stanovanjskem objektu in se med seboj dopolnjujeta. Stranka se je strinjala z nami, da moramo ob izbiri za eden ali drugi sistem dati prednost tehničnemu varovanju s tehnično zanesljivim in visoko kvalitetnim alarmnim sistemom. Stranki smo pojasnili, da videonadzorni sistem služi kot odlična dopolnitev alarmnega sistema, ker omogoča takojšen vpogled v objekt nadzora npr. preko pametnega telefona v primeru sprožitve alarma. Videonadzorni sistem je sam po sebi odlična rešitev za spremljanje dogajanja na objektu videonadzora v živo in ob pregledu zgodovine dogodkov kot so obiski, gibanje in dostop tretjih oseb do objekta videonadzora v dokumentirani slikovni in zvokovni obliki. V nadaljevanju blog prispevka, ki je pred vami se bomo ozrli zgolj na alarmni sistem. Videonadzorno rešitev kot dopolnitev alarmnega sistema za isti objekt bomo pa obdelali v enem izmed naslednjih blog prispevkov.

 

Ugotovitve na osnovi tehnične predogleda lokacije, svetovanja in pogovora s stranko


Ob našem obisku in tehničnem predogledu lokacije in preučitvi tlorisa objekta ter ob izčrpnem pogovoru s stranko smo prišli do naslednjih ugotovitev: Stanovanjski apartma z balkonom se nahaja v pritličju strnjenega stanovanjskega naselja in je lahko dosegljiv vlomilcem kateri lahko poljubno izbirajo mesto vloma od vhodnih ali balkonskih vrat do enega izmed oken. Stranko smo seznanili s statistiko najbolj uporabljenih tehnik in načinih vloma ali ropa. V stanovanjskih blokih ali nadstropnih etažnih stanovanjih se vlom izvrši v večini primerov skozi glavna vhodna vrata s pomočjo glavnika, navrtanja ključavnice ali mehanskega vdora s pomočjo kovinskega vzvoda tako imenovani pajsar.

V vseh ostalih pritličnih objektih in hišah pa je vlom največkrat izveden skozi okno prav tako s pomočjo kovinskega vzvoda ali v primeru da okno ni dobro zaprto ali je odprto vertikalno z uporabo posebne vrvične zanke, ki ujame ročaj okna in odpre okno kot bi ga odpirali od znotraj. Redkejši so primeri razbitja stekla zaradi samega hrupa in možnosti poškodbe vlomilca ter s tem posledično okužbe prostora s forenzičnimi sledmi. Prav tako je rezanje stekla s posebnim rezilnim nožem manj pogosto. Velika večina vlomov ni podrobno načrtovana ampak se vlomilec odloči za vlom v kolikor vidi na objektu lahko priložnost za vlom npr vertikalno odprto okno. Priložnostni ali poklicni »obrtniški« vlomilec, ki se približuje objektu na katerem že od daleč vizualno zazna, da je ta tehnično nadzorovan z alarmnim ali videonadzornim sistemom ga le to v večini primerov odvrne od namere vloma. Vlomilec poizkuša nato poiskati primernejši objekt v soseski za priložnostni vlom. Zavedati se je potrebno, da imamo različne profile vlomilcev od profesionalnih vlomilcev, ki se običajno pred vlomom podrobno pozanimajo o stanovalcih objekta in njihovih navadah, morebitnem tehničnem varovanju in spremljajo objekt že nekaj dni pred vlomom. Poizvedbe opravijo preko telefonske ankete, akviziterskega obiska ali povprašajo bližnjo okolico. Za tak profil vlomilcev je zelo pomembno, da ima stranka v objektu profesionalni alarmni sistem katerega se ne da onesposobiti na preprost že večkrat preverjen način (več o tem v nadaljevanju). Zanemariti pa ne smemo tudi roparjev in goljufov, ki se poslužujejo različnih metod zlonamernega obiska od akviziterskih ponudbe do različnih drugih prevar. Za tak način kriminalitete je videonadzorni sistem najboljši način identifikacije v kolikor pride do kaznivega dejanja ropa, prevare ali kasneje posledično tudi do vloma.

 

Tehnična rešitev in kratek opis funkcionalnosti alarmnega sistema ABUS Secvest 2WAY


Naš stanovanjski objekt za katerega bomo pripravili tehnično rešitev z alarmnim sistemom ABUS Secvest 2WAY je sestavljen iz predsobe z glavnim vhodom, kuhinje in dnevne sobe z izhodom na balkon, spalnice in otroške sobe ter kopalnice z ločenim WC-jem. Na zunanjih straneh objekta imamo naslednje varnostne rizike odpiranja:

  • Vhodna vrata
  • Steklena okna z horizontalnim in vertikalnim odpiranjem (6 kosov)
  • Balkonska pomična steklena vrata v dnevni sobi
  • Balkonska vrata kuhinja

 

Ob obisku in tehničnem predogledu smo ugotovili tudi kakšne so konkretne zahteve in pričakovanja stranke. Na osnovi našega svetovanja smo stranki predstavili vse možnosti ABUS Secvest 2WAY alarmnega sistema in se dogovorili, da bomo pripravili rešitev, ki bo zajemala tehnične varovanje pred vlomom, požarom in možnost aktiviranja klica v sili. Alarmni sistem bo poleg normalne zvokovne aktivacije alarma na sami alarmni centrali in na zunanji sireni obveščal stranko s tekstovnimi in govornimi sporočila na mobilna telefona staršev. V primeru, da starša zaradi nedosegljivosti ne sprejmeta sporočila in ga avtorizirata bo to sporočilo posredovano še na telefona njunih staršev do končne avtorizacije. Avtorizacija prejetega obvestil o alarmu predstavlja več možnosti ena izmed teh je s tonsko izbiro ponastavitev alarma in prekinitev pošiljanja nadaljnjih sporočil ali posredovanje alarma varnostni službi oziroma policiji. S predhodno posnetimi govornimi in tekstovnimi SMS sporočili bo alarmna centrala obveščala stranko tudi o statusu in dogodkih alarmnega sistema od vklop/izklop alarma ob odhodu ali prihodu otroka iz šole, klica v sili, napakah alarmnega sistema itd. Ob sprožitvi alarma bo sporočilo v tekstovni SMS in zvokovni govorni obliki posredovano preko mobilne GSM številke na predhodno določene telefonske številke. V primeru izpada GSM omrežja bo pa alarmna centrala ABUS Secvest 2WAY posredovala govorna sporočila preko fiksne telefonske PSTN linije.

Starša bosta imela možnost upravljati alarmni sistem z daljinskim upravljavcem, preko same alarmne centrale Secvest 2WAY in brezžične tipkovnice. Prav tako bo možno sprožiti klic v sili na daljinskem upravljalniku ali na brezžični tipkovnici na predhodno določene telefonske številke. Ko bosta odsotna od doma bosta lahko preko telefonske linije poklicala alarmno centralo ABUS Secvest 2WAY in ob odzivu se prijavila s PIN kodo. S pomočjo numerične tipkovnice fiksnega ali mobilnega telefona s pomočjo tonske MFC izbire bosta lahko na daljavo aktivirala / deaktivirala, ponastavila alarm ali se prepričala o statusu alarma.

Otroka bosta uporabljala Proximity ključ bližine, ki je narejen kot obesek za ključe s katerim bosta ob odhodu in prihodu iz šole s približanjem ključa brezžični tipkovnici v predsobi aktivirala ali deaktivirala alarmni sistem.

 

Najbolj optimalna rešitev za našo stranko je izbira profesionalnega alarmnega sistema ABUS Secvest 2WAY

Na osnovi tehničnega predogleda, zahtev in dogovora s stranko moramo stanovanjski apartma tehnično zavarovati pred vlomom in požarom ter omogočiti članom družine sprožitev klica v sili na predhodno določene telefonske številke. Odločili smo se, da stranki ponudimo visoko kvaliteten brezžični dvosmerni alarmni sistem ABUS Secvest 2WAY.

 

ABUS Secvest 2WAY je visoko zanesljiva alarmna centrala, ki uporablja najnovejšo FM tehnologijo dvosmerne brezžične šifrirane komunikacije med alarmno centralo in detektorji ter drugimi varnostnimi komponentami alarmnega sistema Secvest 2WAY. Komunikacija med centralnim sistemom – alarmno centralo in posameznimi komponentami deluje šifrirani na 868.6625 MHz radijski frekvenci, ki je rezervirana izključno v varnostne namene. Najnovejša FM radio tehnologija z milijoni različnih kod in tehnologija dvojne antene, zagotavljata zanesljiv prenos signala in hitro ter preprosto instalacijo centralnega sistema in ostalih komponent. Pokritost z brezžičnim kanalom je cca. 30 m v zaprtih prostorih in do 100 m na prostem, vendar pa je pokritost odvisna tudi od načina gradnje oz. uporabljenih gradbenih materialov. Alarmna centrala ABUS Secvest 2WAY poseduje evropski varnostni certifikat EN50131-1 Level 2 in velja za vse elemente alarmnega sistema Secvest 2WAY. Standard EN50131-1 je zbirka varnostnih predpisov na podlagi katere se certificira varnostna oprema za elektronsko tehnično zaščito Evropskega komiteja za standardizacijo na področju elektrotehnike CENELEC. Standard EN 50131 zahteva varnostne mehanizme zaščite radijske komunikacije glede na stopnjo tveganja. Zato, ko boste kupovali brezžični alarmni sistem se pozanimajte ali vaš izbrani alarmni sistem poseduje certifikat EN50131 pri čimer je še posebej pomembna stopnja tveganja ki je označena angleško (level ali grade + številka 1 – 4). Višja, ko je številka manjšo stopnjo tveganja predstavlja da se lahko z alarmom manipulira ali ga celo onemogoči. Varnostni razred Level 2  ali Grade 2 standard je primeren za brezžične alarmne sisteme za uporabo v stanovanjskih apartmajih in pisarnah.

 

Zakaj je ABUS Secvest 2WAY boljši od poceni diskontnih alarmnih sistemov?


Večina poceni alarmnih sistemov iz Kitajske ali Azije poseduje samo evropsko oznako CE. Oznaka CE samo potrjuje, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve glede varnosti potrošnikov, zdravja ali varovanja okolja, kot jih določajo EU smernice oz. regulative. Poceni diskontni alarmni sistemi v večini primerov delujejo na radijski frekvenci 433 Mhz, ki spada v tako imenovani ISM frekvenčni spekter, ki je namenjen za industrijske, znanstvene, medicinske, gospodinjske namene, ne pa za uporabo na področju telekomunikacij ali profesionalnih varnostnih sistemov. Zato se morajo stranke zavedati, da pri uporabi poceni brezžičnega alarmnega sistema njena nepremičnina ne bo povsem varna pred profesionalnimi in tehnično izobraženimi ali strokovno informirani vlomilci. V kolikor vaša brezžična alarmna centrala ne poseduje varnostnega certifikata EN50131-1 Level 2 ter deluje na prej omenjeni frekvenci 433 Mhz imate lahko več tehničnih in varnostnih problemov. Na primer vaš poceni alarmni sistem lahko motijo druge radijske naprave v okolici kot so domofoni, daljinci garažnih vrat v vaši ali bližnji sosednji hiši kar lahko dovede do lažnih alarmov itd. Še večji varnostni problem pa povzroča brezžična komunikacija med detektorji, daljinci in alarmno centralo, ki ni šifrirana oziroma v kolikor je ta ponuja zelo nizko stopnjo zaščite. Profesionalni vlomilci lahko z radijskim skenerjem na baterije katerega pustijo v bližini vaše hiše posnamejo radijsko komunikacijo na frekvenci 433 Mhz iz katere lahko povsem preprosto izločijo komunikacijo med daljincem in alarmno centralo ob aktivaciji ali deaktivaciji alarmnega sistema. Prav tako alarmne centrale nizkega cenovnega ranga nimajo zaznave namernega motenja radijskega signala tako imenovanih » jammerjev« ki onemogočijo radijsko komunikacijo med detektorjem in alarmno centralo v času vloma. Še posebej z varnostnega stališča pa je da večina poceni alarmnih sistemov ne glede na proizvajalca sestavljena iz enakih komponent in programske opreme. Tako nepridipravi na spletu npr preko iskalnika Google samo za »hacking alarm system 433mhz« prikaže preko 493.000 zadetkov v globini interneta v tako imenovanem globokem spletu (deep web) kjer operirajo kriminalne združbe je pa verjetno še več konkretnih informacij kako onesposobiti alarmni sistem.

 

 

 

 

V naslednjem nadaljevanju blog prispevka bomo predstavili končno rešitev z ABUS Secvest 2WAY alarmnim sistemom za stanovanjski apartma z določitvijo pozicij komponent na osnovi tlorisnega načrta in tehničnega predogleda.

Ostanite povezani z nami še naprej 😉

 

Katalog ABUS alarm in mehatronika, videonadzor,…

Predstavljajo celotno paleto produktov in rešitev s področja brezžičnih in žičnih alarmnih sistemov, mehatronske zaščite in videonadzora za dom in podjetja. Za varnostne rešitve tehnične zaščite vašega poslovnega prostora, stanovanja ali hiše nas kontaktirajte.

 Electronic-security-technology-katalog-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponudbo alarmnih in videonadzornih sistemov ABUS najdete tudi v naši E-prodajalni.

logo

 

 

 

The following two tabs change content below.
Dejan Pogačnik

Dejan Pogačnik

IT support at PSE d.o.o.
Aktivno zaposlen v telekomunikacijskem podjetju PSE poslovne komunikacije! – komunikacijske rešitve prilagojene vašim potrebam. Zunanji sodelavec in soustanovitelj podjetja BONA DEA d.o.o.. Na področju telekomunikacijskih in informacijskih tehnologijah ima več kot 25 let bogatih izkušenj. Privatno pa navdušen kolesar, digitalni fotograf in ljubitelj zgodovine od leta 1900 dalje.