V naslednjih vrsticah bi se rad prepustil kratkemu »brainstormingu« o lastnostih dobrega telefonskega IP sistema. Seveda vrstice odražajo moje osebno mnenje, ki temelji na nekajletni tovrstni praksi in veliko rešenimi problemi na tem področju.

V malih in srednje velikih podjetjih prevladujejo IP sistemi, ki temeljijo na odprtokodnem Asterisk-u. Glavna razloga sta razširjenost tovrstnih sistemov in pa seveda cena. Najbolj pogosto se srečujemo z rešitvijo, pri katerih je Asterisk instaliran na določenem serverju in preko LAN-a povezan z različnimi SIP terminali preko zunanjih dostopov pa s SIP operaterskimi linijami. Vse ostale povezave so po navadi izvedene preko vmesnikov »gateway«. Te povezave po navadi vključujejo razne analogne telefonske aparate, domofone, POS-e, analogne linije, ISDN linije in aparate…

Z raznimi vmesniki in zunanjimi »dodatki« se seveda homogenost in kompaktnost tel. sistema močno zmanjša. Tudi verjetnost napak in medsebojnih komunikacijskih konfliktov se zelo poveča, saj ima vsak tak dodatek po navadi svojo programsko verzijo, ki ni nujno vedno popolno kompatibilna z napravami s katerimi je povezana. Vse skupaj se potem začini še s kombinatoriko verzije Asteriska in posameznih SIP aparatov da o vmesnikih sploh ne govorimo.

 Bistveno zanesljivejša in administratorsko prijaznejša je zasnova IP telefonskih sistemov na posebni orodni zasnovi na kateri potem teče od proizvajalca prilagojena Asterisk platforma.

Osnovna prednost take zasnove je usklajenost orodne in programske opreme, dodatni priključki, ki niso IP narave pa se izvršijo s pomočjo modulov, ki se vstavljajo neposredno v osnovno ohišje in izhajajo iz iste zasnove kot je osnovna orodna platforma. Celoten sistem se administrira preko browserja kot enovit sistem. Po taki poti pridemo do bistveno bolj kompaktne in lažje nadzorljive zasnove sodobnega tel. sistema. Pojavnost napak je s tako zasnovo minimizirana saj je večina kombinatorike programskih verzij posameznih komponent prepuščenih proizvajalcu ne pa integratorju tel. sistema.

Večinoma proizvajalci takih sistemov stalno bedijo nad funkcionalnostjo in kompatibilnostjo posameznih aparatov drugih proizvajalcev. Z vsem tem se v veliki meri izognemo neprijetnim presenečenjem pri končnih uporabnikih telefonije, ko se popolnoma spontano začnejo dogajati zelo »čudne reči«.

Sama telefonska funkcionalnost tako zasnovanih sistemov je po navadi večja, kar je pa najbolj zanimivo so tako zasnovani sistemi praviloma cenejši.

 Primer zasnove kompaktnega IP tel. sistema MyPBX Standard- vsi interni in javni priključki so izvedeni neposredno iz sistema (ne s pomočjo vmesnikov):

The following two tabs change content below.
Boštjan Jamnik
Prodajnik, solastnik, pa še kaj v Elektrotehniki Jamnik Kranj d.o.o. katerega glavna dejavnost je telekomunikacijski inženiring. 20 letno delovanje sega v skoraj vse segmente tega širokega področja. Če že ne poznamo odgovora pa ponavadi vemo koga je treba vprašati. Po izobrazbi sem univerzitetni inženir strojništva.
Boštjan Jamnik

Latest posts by Boštjan Jamnik (see all)