Zadnje čase v povezavi z modernimi telefonskimi IP sistemi vse večkrat zasledimo krilatico v naslovu. Poglejmo si, katere funkcije vse izraz Unified Comunications (UC) vključuje in kaj te funkcije omogočajo.

Informacijska tehnologija je v izmenjavi informacij in idej v zadnjem času povzročila pravo revolucijo. Vsak dan se srečujemo z množico klicev, e-mailov, glasovnih sporočil in faks sporočil. Vse to zmanjšuje našo produktivnost saj moramo vse te informacije predelati na različnih nivojih. Poveča se naša neučinkovitost in stroški poslovanja.

UC rešitve združujejo različne nivoje teh komunikacijskih poti, do katerih lahko dostopamo od kjerkoli in kadarkoli. S pomočjo UC se izognemo stalni menjavi programov, kontaktnih list in e-mail računov. Posledično lahko podjetje posveti več energije in časa strankam, skupinskemu delu, produktivnosti. Znižanje stroškov poslovanja je lahko v določenih primerih organizacije drastično.

Glavne funkcije Hipath OpenScape Office– UC rešitev vse v enem:

 • Dosegljivost: vedno imamo na voljo podatek o različni dosegljivosti sodelavca, četudi se le-ta nahaja na drugi lokaciji. Ločimo več različnih dosegljivosti kot npr: delovno mesto, sestanek, dopust,.. Status dosegljivosti določa tudi vrsto nagovora, ki ga sliši stranka ob klicu nedosegljivega sodelavca. Naprednejše rešitve kot OpenScape Office omogočajo povezavo z Outlook koledarjem, kjer rezervacija določenega termina za sestanek avtomatično pomeni spremembo statusa v UC aplikaciji.

 • Konference: v OpenScape Office konferenčnem serverju lahko vzpostavljamo konference z do 16 udeleženci. Vodja konference lahko uporabi myPortal za Desktop in myPortal za Outlook za vzpostavitev in vodenje spontanih ali planiranih konferenc. Udeležence konference lahko izbere ročno ali pa iz preddoločenih list.
 • Spletno sodelovanje: OpenScape Web Collaboration je varna multimedijska spletna konferenčna rešitev integrirana v OpenScape Office vmesnik. Aplikacija izboljšuje sodelovanje sodelavcev znotraj podjetja in komunikacijo s strankami podjetja. Integrirane funkcije kot delitev datotek na desktopu, video konference, bela tabla, omogočajo projektne in prodajne sestanke ali prezentacije brez dragih poslovnih potovanj.
 • Hitro sporočanje: z uporabo Multi-User-Chat lahko uporabnik izmenja tekstovna sporočila z več internimi uporabniki in enim zunanjim partnerjem. Sporočila so prikazana kot dialog v ločenem pogovornem oknu.
 • Liste priljubljenih: Uporabnik lahko oblikuje listo priljubljenih kontaktov iz obstoječih direktorijev. Možno je uvrščanje s skupine in podskupine. Kontakti iz internega direktorija OpenScape sistema so prikazani s statusom dosegljivosti.

 • Klicni dnevnik: vsi klici so shranjeni v uporabnikovem dnevniku glede na različne kriterije. Vsak klic je prikazan z datumom, časom, klicno številko, imenom, priimkom, podjetjem, smerjo (vhodni-izhodni) in trajanjem klica. Klici v dnevniku se lahko določijo kot Outlook kontakti, lahko jih izvozimo kot CSV datoteko.
 • Osebni avtomatski posredovalec: uporabnik lahko aktivira svoj klicni predal tako da klicatelj po nagovoru lahko pusti sporočilo, lahko pa klic seveda tudi preusmeri. Nastavitev se lahko izpelje tudi z upoštevanjem statusa dosegljivosti. Posredovalec omogoča snemanje poljubnega nagovora v poljubni obliki.
 • Centralni avtomatski posredovalec: Z uporabo urnikov in pravil lahko administrator določa potek klicev avtomatskega posredovalca glede na čas oz. posebne dni. Določamo lahko vrsto nagovora oz. številko na katero bo klic preusmerjen. Nagovor je lahko povsem individualen in se lahko spreminja glede na številko klicočega (pravi jezik nagovora). Uvažajo se lahko nagovori v formatu WAV.
 • Preusmeritev klica na osnovi dosegljivosti: Klici so v avtomatskem posredovalcu obravnavani tudi glede na status dosegljivosti. Če se status spremeni lahko OpenScape Office samodejno aktivira preusmeritev klica na nastavljeno številko ali glasovni predal.
 • Pokliči me: Servis pokliči me omogoča uporabniku uporabo poljubnega telefona kot svojega pisarniškega telefona. Za zunanje klice se prikaže številka službenega telefona.
 • Klikni za izbiranje: Uporabnik myPortala za Desktop ali Outlook lahko izbere in kliče poljubne številko iz poljubne namizne aplikacije kot je npr. e-mail, Word ali Excel.
 • Glasovni predal: Funkcije glasovnega predala omogočajo funkcionalnost telefonske tajnice. Glasovna sporočila se lahko poslušajo preko Openscape Offica ali neposredno preko telefona.
 • Fax predal: Fax predal lahko sprejema fax sporočila neposredno preko myPortala za Desktop ali Outlook brez fax naprave. Ista fax sporočila lahko pošiljamo na več različnih številk preko fax tiskalnika.
 • Obvestilni servis: Uporabnik je lahko obveščen o novih sporočilih preko: e-maila, tekstovnega sporočila ali preko telefona. Način obveščanja se lahko nastavi glede na status dosegljivosti.
 • Popup okno: Popup okna omogočajo udobno reagiranje na dohodne klice, nova glasovna sporočila, ..,z enim klikom. V popup oknu imamo tudi možnost pobiranja klica, prevezavo klica, dati klic na čakanje, snemanje pogovora, in prekinitev klica. Med klicem lahko uporabnik pošilja e-maile, uporablja kratko sporočanje ali zažene spletno sodelovanje.
 • Snemanje: Uporabnik lahko snema telefonske pogovore in konference, če je vodja konference. V glasovnem predalu so posnetki označeni z rdečo piko, kjer je možno je podana tudi telefonska številka snemane stranke.
 • Zaščita dostopa: Uporaba OpenScape Offica zahteva dostop preko internega priključka, ki ga pogojuje 6 mestna koda.
 • Povezava zunanjih datotečnih baz: Na OpenScape Office lahko preko posebnega programskega vmesnika povezujemo različne zunanje datoteke kot:Microsoft SQL server, mySQL, Sybase SQL server, LDAP Active Directory.

 • myPortal za Desktop: Celotna UC funkcionalnost OpenScape Offica je dostopna preko myPortala za Desktop. Posebnost myPortala za Desktop je v tem, da omogoča uporabniku ki dostopa preko njega pregled vseh statusov dosegljivosti sodelavcev, ki prav tako dostopajo preko tega portala.


 • myPortal za Outlook: Funkcionalnost myPortala je integrirana v Microsoft Office Outlook. Vsak uporabnik ima dostop do vseh komunikacijskih poti. E maili, glasovna sporočila, fax sporočila, hitra sporočila… Vse to lahko prebiramo, urejamo in odgovarjamo v Outlooku.
 • myPortal za pametne GSM telefone ali tablice: Uporabniški vmesnik temelječ na spletni tehnologiji za pametne telefone ali tablične računalnike. Mobilnim uporabnikom omogoča koriščenje UC funkcionalnosti ne glede na to kje se nahajajo. Mobilno napravo na tak način popolnoma integriramo v komunikacijski sistem podjetja.

Na koncu lahko zaključimo da UC v obliki OpenScape Office predstavlja s svojo funkcionalno raznovrstnostjo in uporabniško prijaznostjo vrh ponudbe v tem segmentu programskih aplikacij.

Več o temi na: http://www.el-jamnik.si


The following two tabs change content below.
Boštjan Jamnik
Prodajnik, solastnik, pa še kaj v Elektrotehniki Jamnik Kranj d.o.o. katerega glavna dejavnost je telekomunikacijski inženiring. 20 letno delovanje sega v skoraj vse segmente tega širokega področja. Če že ne poznamo odgovora pa ponavadi vemo koga je treba vprašati. Po izobrazbi sem univerzitetni inženir strojništva.
Boštjan Jamnik

Latest posts by Boštjan Jamnik (see all)