V praksi je zelo pogosta zahteva strank za nadzor in krmiljenje ogrevanja oz. klimatiziranja stavb. Zaradi pogoste uporabe v tovrstne namene imamo na trgu več tipov GSM krmilnikov, ki so prirejeni za tovrstno uporabo.

Po mojih izkušnjah imajo najboljši GSM krmilniki vsaj dva vhoda za temperaturna zaznavala, za ločeno odčitavanje dveh temperatur (recimo zunanja in notranja). Vhodi naj bodo prilagojeni za temp. zaznavala saj potem nimamo problemov z umerjanjem . Pomembno je tudi, da je možno temperaturno zaznavalo namestiti na željeno mesto, da torej ni montirano na ohišje same naprave. Tak GSM krmilnik potrebuje vsaj 2 ločena krmiljena izhoda za vklop in izklop dveh ločenih tokokrogov (recimo grelnik vode in električna peč). Zaželjeno je tudi, da ima tak krmilnik tudi kakšen digitalni vhod, ki ga lahko porabimo za kakšen vlomni, poplavni, ali požarni senzor.
Tipičen primer takega GSM krmilnika je model GSM Relay 3. Programiranje krmilnika se vrši preko PC računalnika preko USB vhoda. GSM Relay 3 lahko deluje v načinu termostata-vsako temp. zaznavalo krmili svoj izhod odvisno od nastavljene temperature. Digitalni izhod naprave lahko aktiviramo tudi s klicem na osnovi klicne številke kar je zlasti prikladno za odpiranje drsnih vrat. Krmilnik ima zasilno delovanje ko izpade zunanje napajanje. Torej opravka imamo s krmilnikom, ki lahko pokrije vse zahteve za nadzor in krmiljenje doma ali v podjetju. Lahko ga uporabimo za kot alarmno protivlomno napravo, kot vmesnik za odpiranje vrat, kot termostat in daljinski vklopnik ogrevanja, kot požarni ali poplavni alarm, kot kombinacijo posameznih alarmov. Nekatere primere uporabe si lahko pogledate spodaj.

Več o tem na: http://www.el-jamnik.si

 

 


 

The following two tabs change content below.
Boštjan Jamnik
Prodajnik, solastnik, pa še kaj v Elektrotehniki Jamnik Kranj d.o.o. katerega glavna dejavnost je telekomunikacijski inženiring. 20 letno delovanje sega v skoraj vse segmente tega širokega področja. Če že ne poznamo odgovora pa ponavadi vemo koga je treba vprašati. Po izobrazbi sem univerzitetni inženir strojništva.
Boštjan Jamnik

Latest posts by Boštjan Jamnik (see all)