GSM modem

V zadnjih letih se instalira bistveno več SIM kartic za namene komunikacije med napravami oz. med napravami in uporabniki kot pa se instalira SIM kartic za klasično glasovno komunikacijo. Osnovo za komunikacijo naprav v GSM omrežju tvorijo GSM modemi oz. GSM moduli, ki so sestavni deli GSM modemov. Modemi se v glavnem razlikujejo po podprtih […]