Skip to main content

Telefon rabimo za telefoniranje mar ne ?

Telefon rabimo za telefoniranje mar ne ?

Danes (2. Avgusta 2012) mineva natanko 90 let od smrti izumitelja telefonskega aparata gospoda Alexandra Grahama Bell-a. Gospod predstavlja tipičen profil takratnih izumiteljev saj je bil aktiven na širokem področju izumov in inovacij. Njegovo delovanje je segalo od telefonije, vzgoje gluhonemih otrok pa do izboljšav na področju letalstva.  Pravijo da, ko je leta 1876 sestavil […]

IP telefonija

IP telefonija

 V naslednjih vrsticah bi se rad prepustil kratkemu »brainstormingu« o lastnostih dobrega telefonskega IP sistema. Seveda vrstice odražajo moje osebno mnenje, ki temelji na nekajletni tovrstni praksi in veliko rešenimi problemi na tem področju. V malih in srednje velikih podjetjih prevladujejo IP sistemi, ki temeljijo na odprtokodnem Asterisk-u. Glavna razloga sta razširjenost tovrstnih sistemov in […]

Domofoni za telefonske sisteme

Domofoni za telefonske sisteme

Vse nižje cene in visoka uporabnost sta glavna razloga da se v poslovnih in stanovanjskihobjektih vse pogosteje pojavljajo domofoni, ki so povezani s poljubnim telefonskim sistemom. Domofoni so največkrat priključeni na analogno linijo, zadnje čase pa se vse bolj uveljavljajo tudi IP domofoni, ki največkrat uporabljajo SIP protokol.  Glavna prednost domofonov povezanih na telefonski sistem […]